Om mig

Hej jeg hedder Katrine og står bag hjemmesiden her – Gladbarnemad.dk

I 2009 Blev jeg uddannet Professionsbachelor i ”Human Ernæring ” fra Ernærings og Sundhedsuddannelsen på VIA University College i Aarhus. Jeg har altid haft særlig stor interesse i madlavning, børn, pædagogik og sundhed, så for mig var det oplagt at vælge et arbejde hvor jeg kunne få lov at kombinere disse interesser i et og samme job.
De seneste 2½ år har jeg derfor arbejdet som køkkenleder i en integreret daginstitution og ligeledes deltaget i den daglige pædagogiske praksis i institutionen.

Det er utroligt berigende, at have et arbejde hvor jeg kan være med til at præge og udvikle børns sundhedskompetencer, både gennem en alsidig og ernæringsrigtig kost, den praktiske tilgang i køkkenet, gennem læring og samhørighed omkring det fælles måltid og som deltager i det pædagogiske samarbejde om børnenes hverdag, leg og aktiviteter i institutionen.

Som køkkenleder inddrager jeg ofte børnene i madlavningen, jeg ser det som en vigtig opgave at lære børnene om – og lade dem deltage i, fødevarernes forvandling fra ”råvarer” til ”måltid”. At være bekendt med fødevarernes oprindelse og forskellige måder at se ud på, alt efter hvordan de tilberedes, er ikke blot med til at give børnene viden, men er også med til at danne rammen om deres madglæde og lyst til at smage og udvikle nye smags præferencer.

Sideløbende med mit arbejde som køkkenleder har jeg forfattet to hæfter om børnesundhed hos forlaget Dafolo. Hæfterne hedder ”Styrk dit barns sundhed 1-3år” og ”Styrk dit barns sundhed 3-6år” og er udkommet i 2012. Hæfterne kan bestilles her.

Med hjemmesiden Gladbarnemad.dk håber jeg yderligere, at være med til, at udbrede budskabet om hvor vigtigt det er, at videregive sunde og gode mad og måltidsvaner til vores børn.
En sund og ernæringsrigtig kost har stor betydning for børns energi og overskud i hverdagen, for et stærkt immunforsvar, der beskytter dem mod sygdom, samt for børns udvikling, indlæringsevner og evne til samspil med andre børn og voksne.

Sørg derfor for at være en god rollemodel for dine børn, giv dem gode rammer for en sund kost og en aktiv hverdag.